x
Çok Satanlar
Yeni Kitaplar
Müccerra Betül Gazali Fi Attibir RuhaniMüccerra Betül Gazali Fi Attibir Ruhani 130,00 TL Müccerabat Ruhaniyye Min el Hizanetil MagribiyyeMüccerabat Ruhaniyye Min el Hizanetil Magribiyye 135,00 TL Eddeyrabi MücerabatEddeyrabi Mücerabat 120,00 TL Ebu Maaşarül Felaki li'l Racali Ven'nisaEbu Maaşarül Felaki li'l Racali Ven'nisa 120,00 TL Büyük İslam Kadınları ve Hanım SahabelerBüyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler 12,35 TL Günlerin ve Gecelerin İhyasının FaziletiGünlerin ve Gecelerin İhyasının Fazileti 5,85 TL İlmin Faziletiİlmin Fazileti 12,35 TL Envarü'l AşıkinEnvarü'l Aşıkin 22,75 TL İslami İnanç ve Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlarİslami İnanç ve Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlar 12,35 TL Sürgündeki Son Halife Abdülmecid EfendiSürgündeki Son Halife Abdülmecid Efendi 11,05 TL Binbir Gündüz MasallarıBinbir Gündüz Masalları 18,85 TL Özgür Ruhlar ÜlkesineÖzgür Ruhlar Ülkesine 7,80 TL Açıklamalı Kadın İlmihali - 1. Hamur, Sert KapakAçıklamalı Kadın İlmihali - 1. Hamur, Sert Kapak 22,75 TL İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisiİslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisi 32,50 TL En Sevgili Kul Son Nebi Son Resul / Muhamedi NurlarEn Sevgili Kul Son Nebi Son Resul / Muhamedi Nurlar 38,88 TL Menakıb-ı İmam Ebu Hanife İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed Menakıb-ı İmam Ebu Hanife İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed 9,10 TL Hatice-i Kübrâ Hz. Yâr-ı Rasûl Hatice-i Kübrâ Hz. Yâr-ı Rasûl 3,50 TL İki Risaleİki Risale 9,80 TL Kur'an-ı Kerim Orta Boy Kalemli 4 Renk - Kalem Kur'an - 4 RenkKur'an-ı Kerim Orta Boy Kalemli 4 Renk - Kalem Kur'an - 4 Renk 117,00 TL İhlas Sûresi Tefsiriİhlas Sûresi Tefsiri 9,80 TL Kur'an-ı Kerim Bilgisayar Hattı 4 Renkli - Pembe BaskıKur'an-ı Kerim Bilgisayar Hattı 4 Renkli - Pembe Baskı 22,75 TL Kur'an-ı Kerim Bilgisayar Hattı 4 Renkli - Mavi BaskıKur'an-ı Kerim Bilgisayar Hattı 4 Renkli - Mavi Baskı 22,75 TL Kur’ân’ın Anlaşılmasında Anahtar KavramlarKur’ân’ın Anlaşılmasında Anahtar Kavramlar 17,50 TL Salihlerin MenkıbeleriSalihlerin Menkıbeleri 260,00 TL Riyazu’s-Sâlihîn ve Tercümesi –Sâlihler BahçesiRiyazu’s-Sâlihîn ve Tercümesi –Sâlihler Bahçesi 21,00 TL  Ruhul Beyan Tefsiri 22.Cüz Ruhul Beyan Tefsiri 22.Cüz 32,83 TL Riyazu’s-Sâlihîn ve Tercümesi – Sâlihler BahçesiRiyazu’s-Sâlihîn ve Tercümesi – Sâlihler Bahçesi 17,50 TL Hilafetin ÇığlığıHilafetin Çığlığı 13,00 TL Zulme Direnen İmamZulme Direnen İmam 7,70 TL Temel İnanç Sistemlerinde Tartışılan Konulara Sünni BakışTemel İnanç Sistemlerinde Tartışılan Konulara Sünni Bakış 9,10 TL Hz. Peygamber Neden Çok Evlendi? / Gayr-İ Müslimlere ReddiyeHz. Peygamber Neden Çok Evlendi? / Gayr-İ Müslimlere Reddiye 4,90 TL O SİZİ SEVİYOR / KULLUĞUN ZİRVESİ ALLAH SEVGİSİ O SİZİ SEVİYOR / KULLUĞUN ZİRVESİ ALLAH SEVGİSİ 8,40 TL Dağların Türküsü - 4. BaskıDağların Türküsü - 4. Baskı 5,85 TL Yeni Başlayanlar İçin Hat Sanatı –Sülüs Yazı MetoduYeni Başlayanlar İçin Hat Sanatı –Sülüs Yazı Metodu 10,50 TL Hanımlara Özel Hadis-i ŞeriflerHanımlara Özel Hadis-i Şerifler 12,35 TL Vahdet Ama Nasıl-İslâm Cemaatine DoğruVahdet Ama Nasıl-İslâm Cemaatine Doğru 10,50 TL  Ruhul Beyan Tefsiri 21.Cüz Ruhul Beyan Tefsiri 21.Cüz 32,83 TL MÜSLÜMAN HANIMIN EL KİTABIMÜSLÜMAN HANIMIN EL KİTABI 28,00 TL PEYGAMBERLER TARİHİPEYGAMBERLER TARİHİ 28,00 TL MEMLÛKLER 648-923 / 1250-1517MEMLÛKLER 648-923 / 1250-1517 24,50 TL İSLAM`A GÖRE DOST VE DÜŞMAN; YENİ BASKI İSLAM`A GÖRE DOST VE DÜŞMAN; YENİ BASKI 28,00 TL
3-D GÜVENLİK
Güvenlik
Online Satış
e-ticaret

Riyazüs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt, Takım)

Tüm Eserler
Riyazüs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt, Takım)
İndirimsiz Fiyatı: 198,80 TL
%40 İndirimli Fiyatı: 119,28 TL
Kazancınız:79,52 TL
Havale İle:119,28 TL
Toplam Tutar:119,28 TL
12.5
Takım
Not :
 

Riyazüs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt, Takım) - İmam-ı Nevevi


Yayın Hakkında:

Tam adı Riyâzü's-sâlihîn min hadîsi seyyidi'l-mürselîn olan eser, İmam Nevevî'nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Nevevî bu kitabını, 45 yıllık kısa fakat çok verimli hayatının en olgun ve bereketli dönemleri kabul edilen bir yaşta, 40 yaşlarında yazdı. Bundan üç sene önce de, bir başka önemli eseri el-Ezkâr'ı telif etmişti. Riyâzü's-sâlihîn'in telifi, 14 Ramazan 670 (1271) tarihinde bir pazartesi günü tamamlandı.

Nevevi'nin Riyâzü's-sâlihîn'i Yazarken Gözettiği Prensipler

İmam Nevevî, kitabını yazarken bazı prensipler gözettiğini eserinin önsözünde belirtir. Buna göre Riyâzü's-sâlihîn'in başlıca özellikleri şunlardır:

* İnsanlara dünya ve âhiret saâdetini kazanma yollarını gösterecek, zâhirî ve bâtinî edepleri elde etmelerini sağlayacak, iyiyi ve güzeli teşvik, kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kitap olacaktır. * Sahih hadis kaynakları olarak şöhret kazanmış kitaplardan seçilen, mâna ve mahiyetleri açık, delâletleri kesin hadisleri ihtiva edecektir. Çünkü gaye: Umumun faydasına olan bir eseri hazırlamaktır; sadece ilim erbabının değil.

Bilinen ve her bakımdan güvenilen hadis-i şerif kitaplarının başında şu ikisi gelir: Buhari ve Müslim .. Bu eserdeki hadis-i şerifler, çoğunlukla bunlardan alınmıştır. Bu iki eserden sonra, şu dört hadis-i şerif kitabı gelir: Sünen-i Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace,Kütüb-ü sitte .. (Altı kitap .. ) dedikleri bunlardır. Bunlardan sonra, Hakim'in Müstedrek'ini sayabiliriz.

Esere, hepsinden de hadis-i şerifler alınmıştır.

* Konuların baş tarafında ilgili âyetlere yer verilecektir.

* Açıklanmasına ihtiyaç duyulan bazı kelime ve terimler kısaca açıklanacaktır.

* Her hadisten sonra, o hadisin hangi kitaptan alındığı belirtilecektir.

* Hayır ve iyilikleri özendirici, kötülük ve çirkinlikleri engelleyici nitelikte hadisler olmasına özen gösterilecektir.

* Hadislerin senedinde sadece sahâbî ravinin adı verilecektir.

* Gerektiğinde bazı hadislerden sonra, o hadisin sıhhat açısından durumuna, bazan da ravilerinin haline işaret edilecektir.

* Muhtevânın dînî ve ictimâî nitelikte olmasına özen gösterilecektir.

İmam Nevevî, kitabının başından sonuna kadar bu prensiplere bağlı kalmaya itina gösterdi.

Bir hadis-i şerif için:

- Müttafakun aleyh .. (Üzerinde ittifak edilmiştir ) Dediğim zaman, bunun manası şudur: Onu, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.

Bir hadis-İ şerif üzerinde bu iki büyük muhaddisin, görüşbirliği edip ittifakla sağlamlığına karar vermeleri, kabulleri, kalan imamların da onun üzerinde ittifakla karar vermelerinin sebebidir. Bu kitap ümid ederim ki: Ona önem vereni hayra götürür; çeşitli çirkin işlerden ve tehlikelerden çeker çevirir.

Bu cümlede geçen hayırlar lafzını, şu şekilde açıklamak mümkündür: İbadet işleri, Yüce Sübhan Hak yakınlığını anlatan taat çeşitleri - Çirkin işler .. tabiri ile de, şu mana anlattılar: Her türlü rezalet .. Mesela: Hırsızlık, haysiyet ve şeref kırıcı durumlar .. - Tehlikeler .. kelimesi ise, şu hususları anlatır: İnsanı dünyada sevimsiz kılan, ahirette azaba sokan her ne ise .. Mesela: Kendini beğenmek, büyüklenmek, gösteriş yapmak, ettiği iyiliği kullara duyurmak veya göstermek sureti ile gösteriş yapmak .. Şimdi .. Ben, bu eserden birşeyle faydalanan kardeşten diliyorum ki: Bana, ana babama, meşayihime, sair sevdiklerimize ve büütün Müslümanlara dualar okuya ..

Bu cümlede geçen: "Meşayihime" tabiri ile, İmam-ı Nevevi, her kimden zahir ve batın ilim almışsa, onlan anlatmak istiyor. Onların yaşça büyük veya küçük olmaları önemli değildir. İmam-ı Nevevi'nin buradaki dileği, gayet tevazu sahibi engin gönüllü olduğunu göstermektedir. Kendisinin gıyabında duayı istemesi ise .. böyle bir duanın makbulolacağı yolunda gelen hadis-i şerife göredir. Allah-ü Taala ona, ana babasına, kendisine ilim veren hocalarınna, tüm sevdiklerine ve bütün Müslümanlara rahmet eylesin; bizleri de şefatına nail eylesin .. Amin!.

Dili : Türkçe Arapça
Kağıt : 1.HM
ISBN : 978-975-9180-67-6
Sayfa Sayısı : 2927
Cilt : Sıvama
Ebat : 17,5 cm x24,5 cm
Baskı : 1. Baskı
Çeviri : Abdülkadir Akçiçek


T-Soft® e-ticaret sistemleriyle hazırlanmıştır.