x
Çok Satanlar
Yeni Kitaplar
Mecâlis-i Seb'aMecâlis-i Seb'a 9,10 TL Şehzâde'nin Şehrazât'ıŞehzâde'nin Şehrazât'ı 15,60 TL Yusuf Ali'nin Maceraları - 3Yusuf Ali'nin Maceraları - 3 12,00 TL Faziletli İbadetlerFaziletli İbadetler 9,75 TL İbn Abbâs Tefsiriİbn Abbâs Tefsiri 175,00 TL Dilin ÂfetleriDilin Âfetleri 8,45 TL II. Abdulhamid EfsanesiII. Abdulhamid Efsanesi 15,60 TL Emir Sultan HazretleriEmir Sultan Hazretleri 5,63 TL Tehlikeli TuzaklarTehlikeli Tuzaklar 8,45 TL Pratik Arapça - 4.CiltPratik Arapça - 4.Cilt 13,00 TL Pratik Arapça - 5.CiltPratik Arapça - 5.Cilt 13,00 TL YUSUF ALİ'NİN MACERALARI-2YUSUF ALİ'NİN MACERALARI-2 12,00 TL Ahirette Allah'ın Kulları İle DiyaloğuAhirette Allah'ın Kulları İle Diyaloğu 7,80 TL  Ruhul Beyan Tefsiri 23.Cüz Ruhul Beyan Tefsiri 23.Cüz 32,83 TL Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin (R.Anhûma)Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin (R.Anhûma) 11,05 TL Evrensel Çağrı Kur'an-ı Kerim (Meal ve Tefsir) - OrtaboyEvrensel Çağrı Kur'an-ı Kerim (Meal ve Tefsir) - Ortaboy 58,50 TL Hacı Bayram VeliHacı Bayram Veli 5,63 TL Hz. Peygamber'in (s.a.v) Savaşları - Tek Cilt Yeniden DüzenlemeHz. Peygamber'in (s.a.v) Savaşları - Tek Cilt Yeniden Düzenleme 45,50 TL İslam Tarihi - 2 ciltİslam Tarihi - 2 cilt 35,75 TL Seyyid Abdulkâdir Geylânî HazretleriSeyyid Abdulkâdir Geylânî Hazretleri 5,63 TL Salavât-ı Kübrâ Tercüme ve ŞerhiSalavât-ı Kübrâ Tercüme ve Şerhi 19,50 TL Bostânü'l-Ârifin SohbetlerBostânü'l-Ârifin Sohbetler 19,50 TL İhyâ-u Ulûmi'd-Dînİhyâ-u Ulûmi'd-Dîn 175,00 TL Pratik ArapçaPratik Arapça 13,00 TL Âdâb RisâleleriÂdâb Risâleleri 8,40 TL Seyr-ü Sülûk RisâleleriSeyr-ü Sülûk Risâleleri 10,50 TL Aziz Mahmud Hüdayi HazretleriAziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 5,63 TL YUSUF ALİ′ NİN MACERALARI-1YUSUF ALİ′ NİN MACERALARI-1 12,00 TL Ey İman EdenlerEy İman Edenler 19,50 TL Leylak Kokulu SokaklarLeylak Kokulu Sokaklar 14,30 TL KELAM İLMİNE GİRİŞKELAM İLMİNE GİRİŞ 16,25 TL AŞKIN ADI YAVUZ / CARİYEAŞKIN ADI YAVUZ / CARİYE 13,00 TL Zaman ötesinde Atasözü AvcılarıZaman ötesinde Atasözü Avcıları 12,00 TL İyi İnsan Olmak Yürek İsterİyi İnsan Olmak Yürek İster 11,05 TL Büyük Günahlar ve Kurtuluş ÇareleriBüyük Günahlar ve Kurtuluş Çareleri 9,75 TL Büyük Hutbe KitabıBüyük Hutbe Kitabı 55,25 TL Riyazü's SalihinRiyazü's Salihin 42,25 TL Namaz ve Namazın HikmetleriNamaz ve Namazın Hikmetleri 12,60 TL Fütûhât-ı Mekkiyye ŞerhiFütûhât-ı Mekkiyye Şerhi 11,90 TL Tasavvufun ÖzüTasavvufun Özü 19,60 TL Pratik Arapça - 1Pratik Arapça - 1 13,00 TL
3-D GÜVENLİK
Güvenlik
Online Satış
e-ticaret

Riyazüs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt, Takım)

Tüm Eserler
Riyazüs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt, Takım)
İndirimsiz Fiyatı: 198,80 TL
%40 İndirimli Fiyatı: 119,28 TL
Kazancınız:79,52 TL
Havale İle:119,28 TL
Toplam Tutar:119,28 TL
15
Takım
Not :
 

Riyazüs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt, Takım) - İmam-ı Nevevi


Yayın Hakkında:

Tam adı Riyâzü's-sâlihîn min hadîsi seyyidi'l-mürselîn olan eser, İmam Nevevî'nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Nevevî bu kitabını, 45 yıllık kısa fakat çok verimli hayatının en olgun ve bereketli dönemleri kabul edilen bir yaşta, 40 yaşlarında yazdı. Bundan üç sene önce de, bir başka önemli eseri el-Ezkâr'ı telif etmişti. Riyâzü's-sâlihîn'in telifi, 14 Ramazan 670 (1271) tarihinde bir pazartesi günü tamamlandı.

Nevevi'nin Riyâzü's-sâlihîn'i Yazarken Gözettiği Prensipler

İmam Nevevî, kitabını yazarken bazı prensipler gözettiğini eserinin önsözünde belirtir. Buna göre Riyâzü's-sâlihîn'in başlıca özellikleri şunlardır:

* İnsanlara dünya ve âhiret saâdetini kazanma yollarını gösterecek, zâhirî ve bâtinî edepleri elde etmelerini sağlayacak, iyiyi ve güzeli teşvik, kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kitap olacaktır. * Sahih hadis kaynakları olarak şöhret kazanmış kitaplardan seçilen, mâna ve mahiyetleri açık, delâletleri kesin hadisleri ihtiva edecektir. Çünkü gaye: Umumun faydasına olan bir eseri hazırlamaktır; sadece ilim erbabının değil.

Bilinen ve her bakımdan güvenilen hadis-i şerif kitaplarının başında şu ikisi gelir: Buhari ve Müslim .. Bu eserdeki hadis-i şerifler, çoğunlukla bunlardan alınmıştır. Bu iki eserden sonra, şu dört hadis-i şerif kitabı gelir: Sünen-i Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace,Kütüb-ü sitte .. (Altı kitap .. ) dedikleri bunlardır. Bunlardan sonra, Hakim'in Müstedrek'ini sayabiliriz.

Esere, hepsinden de hadis-i şerifler alınmıştır.

* Konuların baş tarafında ilgili âyetlere yer verilecektir.

* Açıklanmasına ihtiyaç duyulan bazı kelime ve terimler kısaca açıklanacaktır.

* Her hadisten sonra, o hadisin hangi kitaptan alındığı belirtilecektir.

* Hayır ve iyilikleri özendirici, kötülük ve çirkinlikleri engelleyici nitelikte hadisler olmasına özen gösterilecektir.

* Hadislerin senedinde sadece sahâbî ravinin adı verilecektir.

* Gerektiğinde bazı hadislerden sonra, o hadisin sıhhat açısından durumuna, bazan da ravilerinin haline işaret edilecektir.

* Muhtevânın dînî ve ictimâî nitelikte olmasına özen gösterilecektir.

İmam Nevevî, kitabının başından sonuna kadar bu prensiplere bağlı kalmaya itina gösterdi.

Bir hadis-i şerif için:

- Müttafakun aleyh .. (Üzerinde ittifak edilmiştir ) Dediğim zaman, bunun manası şudur: Onu, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir.

Bir hadis-İ şerif üzerinde bu iki büyük muhaddisin, görüşbirliği edip ittifakla sağlamlığına karar vermeleri, kabulleri, kalan imamların da onun üzerinde ittifakla karar vermelerinin sebebidir. Bu kitap ümid ederim ki: Ona önem vereni hayra götürür; çeşitli çirkin işlerden ve tehlikelerden çeker çevirir.

Bu cümlede geçen hayırlar lafzını, şu şekilde açıklamak mümkündür: İbadet işleri, Yüce Sübhan Hak yakınlığını anlatan taat çeşitleri - Çirkin işler .. tabiri ile de, şu mana anlattılar: Her türlü rezalet .. Mesela: Hırsızlık, haysiyet ve şeref kırıcı durumlar .. - Tehlikeler .. kelimesi ise, şu hususları anlatır: İnsanı dünyada sevimsiz kılan, ahirette azaba sokan her ne ise .. Mesela: Kendini beğenmek, büyüklenmek, gösteriş yapmak, ettiği iyiliği kullara duyurmak veya göstermek sureti ile gösteriş yapmak .. Şimdi .. Ben, bu eserden birşeyle faydalanan kardeşten diliyorum ki: Bana, ana babama, meşayihime, sair sevdiklerimize ve büütün Müslümanlara dualar okuya ..

Bu cümlede geçen: "Meşayihime" tabiri ile, İmam-ı Nevevi, her kimden zahir ve batın ilim almışsa, onlan anlatmak istiyor. Onların yaşça büyük veya küçük olmaları önemli değildir. İmam-ı Nevevi'nin buradaki dileği, gayet tevazu sahibi engin gönüllü olduğunu göstermektedir. Kendisinin gıyabında duayı istemesi ise .. böyle bir duanın makbulolacağı yolunda gelen hadis-i şerife göredir. Allah-ü Taala ona, ana babasına, kendisine ilim veren hocalarınna, tüm sevdiklerine ve bütün Müslümanlara rahmet eylesin; bizleri de şefatına nail eylesin .. Amin!.

Dili : Türkçe Arapça
Kağıt : 1.HM
ISBN : 978-975-9180-67-6
Sayfa Sayısı : 2927
Cilt : Sıvama
Ebat : 17,5 cm x24,5 cm
Baskı : 1. Baskı
Çeviri : Abdülkadir Akçiçek


T-Soft® e-ticaret sistemleriyle hazırlanmıştır.